RATING

En spillers styrke angives i rating.

Efter hvert parti beregnes brikdifferencen som vinderens antal brikker minus taberens antal brikker. Brikdifferencen kan altid kun være et lige tal, idet eventuelle tomme felter på brættet tildeles vinderen. Tilsvarende beregnes ratingdifferencen som vinderens ratingpoint ved turneringens start minus taberens ratingpoint ved turneringens start.Derefter aflæses ratingændringen for vinderen i nedenstående tabel. Taberens ratingændring er den negative værdi for vinderen.

Et eksempel. Per har en rating på 1150 og Poul har en rating på 925. Per vinder et parti 35-29. Brikdifferencen er altså 35-29=6, mens ratingdifferencen er 1150-925=225. Per vinder derfor 1 ratingpoint på sejren, mens Poul mister 1 ratingpoint.

Som det ses af tabellen kan man godt miste ratingpoint selv om man vinder partiet, tilsvarende kan man godt vinde ratingpoint på trods af et tab. Dette ville have været tilfældet, såfremt Per havde vundet partiet 33-31.


Rating-difference

Brikdifference

0

2

4-10

12-20

22-30

32-40

42-50

52-60

62-64

>350

-16

-6

-4

-2

0

2

4

6

7

301;350

-15

-4

-3

-1

1

3

5

7

8

251;300

-13

-3

-1

1

3

5

7

9

10

201;250

-11

-1

1

3

5

7

9

11

12

151;200

-9

1

3

5

7

9

11

13

14

101;150

-7

3

5

7

9

11

13

15

16

51;100

-5

6

7

9

11

13

15

17

18

1;50

-2

8

10

12

14

16

18

20

20

0

0

10

12

14

16

18

20

22

23

-50;-1

2

13

14

16

18

20

22

24

25

-100;-51

5

15

17

19

21

23

25

27

28

-150;–101

7

17

19

21

23

25

27

29

30

-200;-151

9

20

21

23

25

27

29

31

32

-250;-201

11

22

23

25

27

29

31

33

34

-300;-251

13

23

25

27

29

31

33

35

36

-350;-301

15

25

27

29

31

33

35

37

37

<-350

16

27

28

30

32

35

36

38

39

Se endvidere Othello Nyt 2 (1985) side 17-19, Othello Quarterly Fall 1981 side 20-24, Othello Quarterly Summer 1979 side 11-14.