Greve Othello Forening er Danmarks ældste Othello-forening.

Foreningen blev etableret ved stiftende generalforsamling den 30. januar 1984.

 

Indmeldelse og/eller information: Kan ske ved henvendelse til formanden: Jens Aagaard-Hansen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontingent for 6 måneder: Kr. 50,-

Aktiviteter:

GOF spiller hver mandag kl. 19-21 i Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve. GOF afholder hvert år den traditionsrige turnering, Greve Cup.  I de sidste 4-5 år har vi satset på ungdomsarbejdet. Det har betydet, at vi har deltaget i matematikundervisningen på stort set alle Greve Kommunes skoler og undervist ca. 1000 elever. Det har betydet en markant medlemsfremgang og vores klub har nu medlemmer i alderen fra ca. 10 til 90 år.

Formand: Jens Aagaard-Hansen

Næstformand: Palle Badsted

Kasserer: Erik Lund Jensen

Sekretær: Leif Olsen

Suppleant: Dorthe J. Nielsen

 

GOF’s historie

Stiftelse og rekrutteringsproblemer

4 drenge fra Krogårdskolen stiftede Greve Othello Forening. Der blev afholdt stiftende generalfor-samling den 30. januar 1984 kl.19.30 – iflg. Lokalavisen. De fire drenge var brødrene Henrik (HV) og Torben Vallund(TV) med deres klassekammerater henholdsvis Karsten Feldborg (KF) og Erik Jensen (EJ) og snart tilsluttede sig Erik Nielsen.

Det var HV og KF der lavede forarbejdet i forbindelse med stiftelsen. Det var således HV og KF der lavede vedtægterne og sørgede for leje af lokaler i Greve Kommune. Sidstnævnte var dog ikke helt nemt, idet kommunen krævede, at foreningen skulle være tilsluttet et landsdækkende forbund. Problemet var bare at et sådant ikke eksisterede. HV og KF stiftede derfor først Dansk Othello For-bund, hvorefter de på Greve Othello Forening´s vegne anmodede om at få lokaler stillet til rådighed.

TV og EJ var på stiftelsestidspunktet kun hhv. 11 og 12 år. Med et skiftende antal “trækfugle” blev disse 5 grundstammen i foreningslivet.

Fra 89/90 og helt frem til efteråret 1995 er det disse fem, der alene er hele medlemsskaren.

I foreningens tidlige år var der mange spillere inde at snuse til spillet fra de 4´s bekendtskabskreds. Enkelte vedblev med at være medlem en del år, såsom Jimmy Boa og Søren Hansen; men de fleste forsvandt efter en sæson.

Det maksimale antal medlemmer siges at have været 19, hvoraf flere kun meget kortvarigt viser interesse for foreningen.

Efter ratinglisterne at dømme har der aldrig været mere end 12 spillere, der bare har hængt på så længe at de har sat sig spor i “Othello Nyt”.

Trods en massiv PR-virksomhed op til DM den 13. sept.1987 lykkedes det ikke at få flere medlemmer.

En ligeledes massiv PR-virksomhed ledet af Mikael Mårtensson, der på generalforsamlingen 30. jan. 96 blev valgt til formand, må også siges at have faldet meget magert ud. Detaljer kan læses i formandens skriftlige beretninger for årene 1996- 2002.

Jens Aagaard-Hansen kom til 27. juni 98, da han som eneste debutant stillede op til den 15. åbne Greve Othello Cup (Kilde: Opus 18).

Palle Badsted fandt os ved at spille på nettet og mødte 1. gang 26. april 1999 og da GOF´s medlem-mer gik ind og arrangerede VM i 2000, hvilket dengang blev det største nogensinde, resulterede det i bare 2 nye medlemmer: Ægteparret Leif og Ursula Olsen.

Det sidst tilkomne medlem, Kim Jensen (jan 2003) er en ven af Jens Aagaard-Hansen. Rekrutteringsproblemet ligger i at grundstammen – de 5 – er et elitehold og hvis kun én bliver ind-meldt ad gangen, så skal der en god portion selvtillid til at tabe i mange måneder.

MM´s 1. sejr udeblev i 7 mdr. = 30 spilleaftener henne. 2. sejr viste sig først efter 11 mdr. spil = 58. spilledag. Mens den sejeste spiller Karsten Feldborg afgav sit 1. parti til MM den 21. april 98 altså først efter 135 ugers spil. 2 år 7 mdr. senere.

Turneringerne

Disse er så velbeskrevne i Dansk Othello Forbunds blad kaldet “Othello Nyt” fra dec. 1984 – og den fælles nordiske publikation kaldet “Othello Nyt(t)” fra efterår 1990 -efterår 1991 og endelig i det ligeledes fælles nordiske “Opus” nr.1(dec. 1992) – nr 28 (jan.2003)

Tidsskriftet har ISSN: 0908-047, senere ISSN :0908-0473 og kan lånes på Det kongelige Bibliotek..

GOF´s medlemmer fejrer her store triumfer og skildringerne strutter af selvtillid. Læg især mærke til artiklen i Opus nr. 8. “Verdensmesteren sluttede sidst!!!” Det var vel at mærke regerende verdensmester. Karsten Feldborg kan kalde sig Nordens mest vindende Othello-spiller. Han bliver europamester i 1989 og kom i finalen om VM i 1994 (Opus10). GOF´ s medlemmer har deltaget i overordentlig mange af de Othello-turneringer der har været arrangeret rundt i verden og således har de flere gange været så langt borte som Japan og Australien. I de nærmere turneringsbyer har ofte mere end halvdelen af medlemmerne deltaget samtidigt.

De sociale relationer

Allerede i det 1. nummer af Othello Nyt fortæller Karsten Feldborg og Henrik Vallund om deres rejse rundt i Europa for at spille med Othello-eliten og her bliver de meget gæstfrit modtaget. Serien fortsætter i nr.2 og 3. De gæster Zürich, Milano, Paris, London, Jacobstad i Finland og Åhus i Sverige.

På tilsvarende vis får GOF besøg af bl. a. Kawazoe fra Japan så tidligt som i marts 85 (O.N. nr.2)

Der opstår mange meget tætte venskaber. Bintza Andriani fra Madagaskar siger det således “Turnerings-modstandere i 2 dage – og venner for livet”

Til foreningens ordinære generalforsamlinger møder et stort flertal af medlemmerne op og ikke sjældent 100%. De er alle nogle slikmunde; men jeg er ikke sikker på af de indkøbte Othello- lag-kager er hele forklaringen. Disse generalforsamlinger er meget hurtigt gennemført medmindre, der er et punkt, der handler om udtagelsesregler til fx DM. Så kan dette bringe et utal af forslag og argumenter frem “hver sten bli´r vendt”- med et glimt i øjet har næsten samtlige deltagere lynhurtigt påtaget sig rollen som “Rasmus Modsat” alle de slumrende hjerneceller bliver nu aktiveret. Dette ene punkt kan tage timer at få behandlet færdigt.

Mens en hel generalforsamling uden dette punkt tager mindre end én time. Som de måske kan anes har der altid været et særdeles godt kammeratskab medlemmerne imellem.

Lån – Gave – Præmie

2000 – kr. hænger ved GOF´s liv.

1.Engang måske i 1987 lånte Karsten Feldborg Dansk Othello Forbund 2000 kr. til indkøb grønne T-shirts og sweatshirts med Othello-logo. Disse skulle sælges og forbedre DOF´s økonomi og i en eller anden forstand vel også GOF´s. Den sidste sweatshirt er nu overdraget Greve Museum.

  1. I 1996 blev Mikael Mårtensson valgt til formand i GOF, der ejede meget lidt – 5 ure, 5 spil og kassebeholdning 237 kr.

Da Hundige StorCenter i 1997 i uge 30-31 gav os tilbud om at drive PR på torvet slog GOF´s bestyrelse til. Centerforeningen udbetalte MM 2000 kr. for tilsynet i de 14 dage og beløbet blev doneret GOF´s slunkne kasse. Nu ville der fremover være et øjeblikkeligt økonomisk råderum.

  1. Ved Pokalfesten febr. 2001 modtog GOF Greve Kommunes 2. præmie på 2000 kr. bl.a. for sine resultater ved VM 2000 i København.

Greve Kommunes Pokalfester.

Greve Kommune giver en eller anden form for erkendtlighed for sportslige præstationer. Det gælder DM, og 1., 2. og 3. pladser ved NM, EM og VM. GOF´s medlemmer har siden 1986 og til febr. 2003 hentet 95 stk. Foreningen bliver regnet som “fast inventar” ved disse Pokalfester.

Spillested og -tid

Foreningens første lokaler var et klasselokale på Tjørnelyskolen. Efter nogle år blev foreningen tilbudt lokaler på Greve Borgerhus. Efter nogle år i Borgerhuset blev den forfremmet, idet den fik eget lokale på 2. sal, som først deltes med Puma-klubben (radio-amatører) og dernæst med Røde Kors´s lokalafdeling i Greve. Lokalerne på 2. sal havde den kæmpefordel, at GOF havde et aflåseligt skab til rådighed, således at medlemmerne ikke skulle slæbe spil og ure frem og tilbage.

Lokalerne var iskolde om vinteren og smeltende varme om sommeren (“Blykamrene”) I foråret 1998 opdager Mikael (FM) at det er muligt at få lokale i Aktivhuset “Olsbækken” og efter en fælles besigtigelse af stedet den 14. april når foreningen frem til en beslutning om at flytte midlertidigt til Olsbækken. Denne forsigtighed vendtes dog snart til stor glæde ved det nye mødested.

Fra 5.maj 98 har GOF spillet i herskabelige rammer i Karnappen i Aktivhuset “Olsbækken” med vidvinkeludsigt over Køge Bugt. Da skakklubben spillede samme aften kunne vi gensidigt have fordel af hinanden. Et par unge mennesker, som havde fattet interesse for Othello ved PR-virksomheden på Hundige Storetorv i aug. 97 endte ikke som othellospillere, men som habile skakspillere. På bestyrelsesmøde den 2.juni 98 besluttes at Olsbækken skal være det permanente spillested og at GOF vil følge skakklubben, når den til august ville skifte spilleaften.

Skrevet af Mikael Mårtensson og Jens Aagaard-Hansen

Referat fra generelforsamling 2021