VM kvalifikation

DOF udtager hvert år et landshold til at repræsentere Danmark ved VM. Nedenfor er beskrevet det nærmere regler herfor

UDTAGELSESLISTE

Der udtages danske spillere til VM efter følgende udtagelsesliste:
1. Danmarksmesteren samme år.
2. Vinderen af DOGP samme år, hvis denne spiller ikke allerede er udtaget.
3. Højest placerede danske spiller på Nordisk Ratingliste efter DM, der endnu ikke er udtaget og som minimum har spillet mindst 3 turneringer (der er ratet på Nordisk Ratingliste) i løbet af det sidste år.
4. Fortsæt med 3 indtil der ikke er flere spillere, der opfylder kravet om mindst 3 turneringer.
5. Højest placerede danske spiller på Nordisk Ratingliste efter DM, der endnu ikke er udtaget og som minimum har spillet mindst 2 turneringer i løbet af det sidste år.
6. Fortsæt med 5 indtil der ikke er flere spillere, der opfylder kravet om mindst 2 turneringer.
7. Højest placerede danske spiller på Nordisk Ratingliste efter DM, der endnu ikke er udtaget og som minimum har spillet mindst 1 turnering i løbet af det sidste år.
8. Fortsæt med 7 indtil der ikke er flere spillere, der opfylder kravet om mindst 1 turnering.
9. Højest placerede danske spiller på Nordisk Ratingliste efter DM, der endnu ikke er udtaget.

I tilfælde af at førstepladsen i DOGP er delt mellem flere spillere (dvs. der er tale om pointlighed) bortfalder VM-pladsen til DOGP-vinderen, medmindre den ene af de to spillere har vundet DM.

For at kunne blive udtaget til VM er det et krav at man er dansk statsborger eller har haft bopæl i Danmark i 180 dage inden VM

TILKENDEGIVELSESFRIST

Så snart DM er blevet ratet på Nordisk Ratingliste og udtagelseslisten kan udfærdiges, kontaktes de 10 øverst placerede spillere på udtagelseslisten med henblik på tilkendegivelse af, om de ønsker at deltage i VM. Tilkendegivelsesfristen er 14 dage. Manglende svar inden for fristen betragtes som fravalg.

Efter tilkendegivelsesfristens ophør sammensættes VM holdet som de tre øverst placerede på listen, der har tilkendegivet at de ønsker at deltage.

Hvis 8 eller flere ud af 10 har fravalgt deltagelse, og der dermed ikke kan sammensættes et fuldt VM hold, kontaktes de 10 næste på udtagelseslisten. Disse 10 har ligeledes 14 dages tilkendegivelsesfrist.

Hvis 18 eller flere ud af 20 herefter har fravalgt deltagelse, og der dermed stadig ikke kan sammensættes et fuldt VM hold, kontaktes de resterende spillere på udtagelseslisten. Disse spillere har 7 dages tilkendegivelsesfrist.

Danish Othello Assocation