Kontakt

Forbundet kan kontaktes:

Formand:  Peter Michaelsen

E-mail dof@othello.dk

Danish Othello Assocation