NM Kvalifikation

Alle danske spillere kan deltage i NM, da det i modsætning til VM er en åben turnering.

Deltagerne i NM inddeles i nationale hold på 3 spillere.

De danske spillere inddeles i danske hold på følgende måde:

Ved afholdelsen af NM laves en holdinddelingsliste med danske spillere, aktive og passive, ud fra Nordisk Ratingliste 1 måned før NM. Alle passive spillere får tildelt deres passive rating. Øverst placerede dansker på Nordisk Ratingliste er nr. 1 på holdinddelingslisten, næstøverst placerede dansker er nr. 2 på listen osv.

De danske spillere, der deltager ved NM, inddeles i hold på 3 personer ud fra holdinddelingslisten. De tre øverst placerede deltagende danskere er hold 1, de næste tre er hold 2 osv.

For at kunne blive udtaget til NM er det et krav at man er dansk statsborger eller har haft bopæl i Danmark i 180 dage inden NM

Skriv et svar

Danish Othello Assocation